Un referent en confort y eficiència

URBIT ha estat dissenyat per a aconseguir les màximes certificacions existents en matèria mediambiental i eficiència (LEED Platinum), salut i confort (WELL Platinum), així com connectivitat (WiredScore). Un edifici de baix impacte en l'entorn, però d'alt valor per als seus ocupants.

L b i
  • Aquesta certificació avala l'impacte del projecte en la salut i el benestar de les persones, buscant millorar la qualitat dels espais interiors i la salut i el confort dels usuaris per al seu màxim benestar.

  • Aquesta certificació avala que URBIT s'ha dissenyat de manera sostenible, tenint en compte l'eficiència energètica i l'estalvi en el consum d'aigua, així com l'ús d'energies renovables, materials i recursos naturals.

  • WiredScore certifica que URBIT compta amb una excel·lent i resistent connectivitat a través de la millor infraestructura digital i elèctrica possible. Garanteix i protegeix els serveis d'internet, la cobertura mòbil i disposa de la tecnologia necessària per a adaptar-se als avanços futurs. (Certificació en valoració).

Una seu corporativa altament sostenible

L i